Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Trường Tiểu học Thông Nguyên tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022-2023 – Tri ân học sinh lớp 5 – Vui tết thiếu nhi 01/06

27/05/2023 06:19 66 lượt xem

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, trường Tiểu học Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ tổng kết năm học 2022 - 2023 – Tri ân học sinh lớp 5 - Vui tết thiếu nhi 01/06. Để đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ năm học và tổng kết công tác thi đua khen thưởng, tri ân học sinh lớp 5 lồng ghép cho các em học sinh vui tết thiếu nhi.

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết năm học mới 2022 – 2023 – Tri ân học sinh lớp 5….

          Về dự buổi lễ có đồng chí: Vần Kim Hưởng UV BCH đảng bộ – Chủ tịch UBMTTQVN xã, đ/c Lý Láo Hào UV BCH đảng bộ - Phó chủ tịch UBND – Chủ tịch hội khuyến học xã, các đ/c lãnh đạo, các tổ chức CT-XH xã, các thầy giáo cô giáo, Hội phụ huynh học sinh, phụ huynh học sinh và 341 học sinh toàn trường.

          Mở đầu chương trình là văn nghệ chào mừng của các em học sinh trong đội văn nghệ xung kích nhà trường được các em tự thể hiện trước buổi lễ rất vui vẻ và hồn nhiên.

          Thầy Ngô Trung Tuấn UV BCH đảng bộ xã – Hiệu trưởng đã thông qua  báo cáo tổng kết năm học và nêu rõ các kết quả mà nhà trường đã đạt được trong năm học:  Nhà trường đã duy trì được trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trường duy trì kiểm định cấp độ 2; thư viện đạt chuẩn thư viện mức độ 1; Tỷ lệ huy động trẻ 6-14 tuổi đến trường: 341/341 học sinh đạt 100%;  Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt: 377/341 đạt 98.5%; Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 78/78 học sinh đạt 100%; Tổng học sinh đạt giải các cấp là 28 /341 học sinh đạt 8,2 % Trong đó: Quốc gia 01 học sinh, cấp tỉnh 08 học sinh, cấp huyện 19 học sinh; Số học sinh được khen thưởng cuối năm học là 175/341 học sinh đạt 51,3%....... và thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 với các chỉ tiểu cụ thể để nhà trường phấn đấu trong năm học tới.

Đ/c Ngô Trung Tuấn  UVBCH đảng bộ xã - Hiệu trưởng thông qua báo cáo tổng kết

Đ/c Lý Láo Hào thay mặt cho cấp ủy - chính quyền địa phương phát biểu tại lễ tổng kết. Đồng chí đã đánh giá rất cao những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2022-2023. Chỉ đạo và căn dặn thầy và trò nhà trường cần phát huy những thành tích đã đạt được khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm học 2023 – 2024.

Đồng chí Lý Láo Hào UV BCH Đảng bộ xã, Phó CT UBND – Chủ tịch HKH xã  phát biểu tại buổi lễ..

Trong lễ tổng kết nhà trường, hội khuyến học xã đã vinh danh, khen thưởng, trao thưởng cho học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học và tri ân học sinh lớp 5. Nhân dịp kết thúc năm học Nhà trường và hội phụ huynh học sinh tổ chức vui tế thiếu nhi 01/06 cho các em học sinh.

                    Lãnh đạo xã và trường trao thưởng cho học sinh

Lãnh đạo xã và trường trao thưởng cho học sinh

Lễ tổng kết năm học – tri ân học sinh lớp 5 – Vui tết thiếu nhi diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng mát mẻ và đã thành công rất tốt đẹp. Chúc các thầy cô và các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn và bổ ích!

Một số  hình ảnh Lễ tổng kết năm học -Tri ân học sinh lớp 5 -Vui tết thiếu nhi

Học sinh văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Tri ân học sinh lớp 5

Nhà trường nhận quà 01/06 từ cấp trên

Học sinh vui tết thiết nhi tại lớp

MInh Minh

Tin khác