Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh kiểm hoạt động tại khu du lịch Panhou

13/08/2022 13:41 36 lượt xem

Trong chuyến công tác và làm việc tại huyện Hoàng Su Phì, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hoạt động của khu du lịch Panhou xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì. Cùng đi có lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Khu du lịch sinh thái Panhou nằm ở thôn Làng Giang xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, đây là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2010 với quy mô 30 phòng nghỉ và nhiều khu vực dịch vụ như quầy ba, nhà ăn, khu vực mát xa tắm là thuốc...thiết kế thân thiện với môi trường, khai thác du lịch nhưng vẫn giữ được môi trường sinh thái. Trước đây khu du lịch sinh thái Panhou chỉ phục vụ dòng khách nước ngoài chủ yếu là khách Châu Âu. Trong 2 năm 2020 và 2021 chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, hoạt động không hiệu quả do không có khách du lịch. Tận dụng thời gian này cơ sở đã đại tu, nâng cấp gần như toàn bộ cơ sở vật chất để đa dạng hóa dòng khách, hiện tại Khu du lịch sinh thái Panhou đã đón nhiều đoàn khách nội địa. Đến thời điểm hiện tại lượng khách du lịch đến lưu trú và nghỉ dưỡng đạt khoảng 70% công xuất. Đặc biệt từ nay đến hết tháng 10/2022, khách đã đặt kín phòng trong thời gian ngày nghỉ cuối tuần.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe đại diện khu du lịch báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đánh giá cao thiết kế vừa khai thác được du lịch lại không phá vỡ cảnh quan, bảo vệ môi trường tự nhiên cũng như hiệu quả kinh doanh của Khu du lịch sinh thái Panhou. Tuy nhiên đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra, việc phát triển du lịch tại đây còn thiếu và yếu trong công tác quảng bá, sản phẩm lưu niệm không đa dạng, thời gian lưu trú chưa dài... Chính vì vậy trong thời gian tới đơn vị cần khắc phục ngay để từng bước xây dựng Khu du lịch sinh thái Panhou thành điểm nhấn du lịch của huyện Hoàng Su Phì. Đối với huyện Hoàng Su Phì, cần xác định lấy du lịch sinh thái, du lịch văn hóa dựa vào cộng đồng và yếu tố tự nhiên làm cốt lõi phát triển du lịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tăng cường quảng bá về du lịch đồng thời bảo vệ những danh làm thắng cảnh ruộng bậc thang, thúc đẩy sinh kế người dân và bảo tồn văn hóa bản địa, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp cùng bắt tay làm du lịch.

Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì

Tin khác