Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Liên trường tiểu học - Mầm non Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023.

06/09/2022 07:30 103 lượt xem

Hòa trong không khí vui mừng, phấn khởi của các thầy cô giáo và các em học sinh trên cả nước, hưởng ứng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Sáng nay, ngày 5 tháng 9 năm 2022, Liên trường Tiểu học – Mầm non Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức buổi Lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023.

             Toàn cảnh buổi lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Dự Lễ khai giảng có đồng chí: Hoàng Văn Sơn UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thông Nguyên. Cùng các đồng chí đại diện cơ quan đỡ đầu xã, các đồng chí thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã, Bí thư, trưởng thôn 13 thôn bản, các bậc phụ huynh học sinh, các thầy giáo, cô giáo liên trường Tiểu học- Mầm Non Thông Nguyên và 533 học sinh tiểu học, mầm nơn liên trường.

Thay mặt chính quyền địa phương dồng chí Triệu Vằn Khuân  UV BTV Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đọc thư của Chủ tích nước gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường.

               Đồng chí Triệu Vằn Khuân  UV BTV Đảng bộ xã, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đọc thư của Chủ tích nước gửi các cháu học sinh nhân ngày khai trường.

Trong buổi lễ thầy giáo Ngô Trung Tuấn Hiệu trưởng trường Tiểu học Thông Nguyên đã phát biểu khai mạc buổi lễ và báo cáo kết quả xuất sắc mà liên trường đã đạt được trong năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của liên trường trong năm học 2022 – 2023.

Đồng chí: Ngô Trung Tuấn Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Thông Nguyên phát biểu khai mạc buổi lễ.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư đảng bộ xã Thông Nguyên dánh trống khai trường, tặng hoa chúc mừng các thày cô giáo và các em học sinh tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

Đồng chí: Hoàng Văn Sơn UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã đánh trống khai giảng năm học 2022-2023

            Đồng chí Hoàng Văn Sơn UV BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí cơ quan phụ trách xã tặng hoa liên trường.

Ngay sau lễ khai giảng các thầy giáo, cô giáo đã tổ chức cho học sinh vào học tại các lớp học. Với không khí tưng bừng của ngày khai trường, với truyền thống tốt đẹp của liên trường trong những năm qua hứa hẹn một năm học mới của liên trường  thành công rực rỡ.

          Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng năm học mới 2022- 2023

Trang nghiêm trong nghi thức chào cờ

                                                      Trang nghiêm trong nghi thức chào cờ                                                                                                   Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo liên trường

MInh Minh

Tin khác